a n a l o g i || j a r a k


 Karya: Just-Anny

Kunyanyikan lagu jumpa, kemudian ingat akan nestapa
Orang bilang ini rindu, aku bilang ini ragu


Jarak itu apa?
Berulang kuujar masih saja bermakna
Berulang kulafal sesaknya sama

Percaya aku pada tarian takdir
Berputar-putar seperti roda bergulir
Dunia sempit, kata mereka
Doa terus kujerit, berharap sua

Jarak itu apa?
Berulang kuujar masih saja bermakna
Berulang kulafal sesaknya sama

Kalau semesta berkata untuk lekas bertemu
Kenapa harus aku bersendu?
Berharap aku untuk ketidaksengajaan
Dekatkan aku pada pertemuan
Jarak itu apa?
Berulang kuujar masih saja bermakna
Berulang kulafal sesaknya sama

copyright © 2015 by just-anny

note: puisi ini juga dipublikasikan pada https://www.wattpad.com/story/36898056-analogi-rasa oleh penulis yang sama.

Komentar

share!